正在加載......
 
Rotary Zone 10B 
2014-2015 DG

      D3450

      D3460

      D3470

      D3480

      D3490

      D3500

      D3510

      D3520


2014-15 Zone 10B

Rotary Coordinators Zones 10B Map

Hong-Kong.Macau.Mongolia.Taiwan

D3450.D3460.D3470.D3480.D3490.D3500.D3510.D3520

 

D3450

DG Belinda Yeung

Rotary Club of 

Hong Kong Harbour

D3460

DG Jim

Rotary Club of 

Taichung

D3470

DG Sinpo

Rotary Club of 

Chiayi Yu Shan

D3480

DG Naomi

Rotary Club of 

Taipei Lily

       

D3490

DG Ortho

Rotary Club of 

Panchiao West

D3500

DG Rock

Rotary Club of 

Chungli

D3510

DG Daniel

Rotary Club of 

Kaohsiung

D3520

DG Audi

Rotary Club of 

Taipei SwnshieCopyrights Rotary Coordinators Zones 10B. All rights reserved.

扶輪協調10B地帶版權所有,請勿任意轉載